FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Sivutyön työaika (tuntia/viikko)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 40
maksimi 61
minimi 2
keskiarvo 12.40
keskihajonta 14.368

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.