FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Tekee sivutyötä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 40
Ei 2 406
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 446
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.91
keskihajonta .286

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.