FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Työnantajatyyppi

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Valtio 1 9
Kunta/kuntainliitto 2 423
Yksityinen 3 17
Ei tietoa 9 4
SYSMISS 9
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 453
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.08
keskihajonta .696

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.