FSD2810 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2012

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan?

Erilaiset tartuntataudit, epidemiat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin hyvin 1 180
Melko hyvin 2 631
Melko huonosti 3 165
Erittäin huonosti 4 22
Ei osaa sanoa 1004 19
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1017
maksimi 1004
minimi 1
keskiarvo 20.75
keskihajonta 135.736

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.