FSD2829 Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Myllys, Riikka (Kirkkohallitus)

Asiasanat

evankelis-luterilainen kirkko, hengellinen ohjaus, hengellisyys, jaksaminen, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi, työntekijät, työyhteisöt, uskonelämä

Sisällön kuvaus

Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 -aineistossa kartoitetaan evankelis-luterilaisen kirkon työtekijöiden hengellistä hyvinvointia ja siihen saatua tukea. Kysymysten teemat käsittelevät työtekijöiden uskonnollisuutta ja hengellisen tuen saamista työssä. Kysely kerättiin osana kirkon Pyhä-painopiste (2010 - 2012) hanketta, jonka avulla pyrittiin kehittämään kirkon jumalanpalveluselämää.

Kyselyn alussa vastaajalta kysyttiin urasta kirkollisessa työssä ja kartoitettiin työssäjaksamista. Sitten käsiteltiin vastaajan uskonnollista taustaa ja hengellisyyttä. Vastaajalta kysyttiin uskon ja hengellisen yhteisön tärkeydestä, saadun hengellisen tuen lähteistä ja kuinka usein hän harjoittaa eri uskonnollisuuden muotoja työtehtävissään ja työn ulkopuolella. Edelleen vastaajalta kysyttiin, kenen kanssa hän keskustelee hengellisistä kysymyksistä ja keneltä hän saa apua elämän kriiseissä. Vastaajalta myös tiedustellaan viime vuosien aikana hengellisyydessä tapahtuneista mahdollisista muutoksista ja niiden syistä, joita olivat mm. yhteiskunnan asenteet kirkkoa kohtaan ja kirkon erilaiset sisäiset muutokset.

Lopuksi kartoitetaan vastaajien hengellisen elämän tukemisen tarpeita. Vastaajalta kysytään kokemuksia kirkossa työskentelystä, kirkon toivotusta roolista hengellisen elämän tukijana ja mahdollisuuksista saada kirkosta tukea. Häneltä kysyttiin muun muassa, tarvitseeko hän kirkkoa hengellisen elämän hoitamiseen, miten työaikaa voi käyttää eri uskonnon harjoittamisen muotoihin ja kuinka paljon hengelliset elementit ovat esillä työyhteisön kokouksissa. Lopuksi kysyttiin avokysymyksellä, mitä muuta haluaa kertoa hengellisestä elämästään ja sen tukemisen tarpeista.

Taustamuuttujina aineistossa ovat ikä, sukupuoli, työtehtävä, kuntaryhmitys, hiippakunta ja palvelusajan pituus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.