FSD2913 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

Afganistan, Euroopan integraatio, Syyria, asevelvollisuus, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, puolustusvoimat, sotilasliitot, tulevaisuus, turvallisuus, uhat, ulkopolitiikka, varusmiespalvelus

Sisällön kuvaus

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Lisäksi kartoitettiin mielipiteitä tulevaisuuden huolenaiheista ja turvallisuusuhkista, näihin varautumisesta, Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä sekä Suomessa käytössä olevasta asevelvollisuudesta ja puolustusvoimien rahoittamisesta. Uusina teemoina olivat arviot Suomeen kohdistuvista mahdollisista sotilaallisista sekä tietoverkko- ja -järjestelmäuhkista.

Aluksi tiedusteltiin mielipiteitä muun muassa Suomen ulkopolitiikan hoitamisesta, aseellisesta puolustautumisesta sekä asevelvollisuudesta. Tulevaisuuden huolenaiheisiin liittyen kysyttiin, missä määrin esimerkiksi Euroopan talouden näkymät, ilmaston lämpeneminen, Lähi-idän tilanne, kehitys Venäjällä tai työllisyystilanne Suomessa aiheuttavat huolta tulevaisuuden osalta. Lisäksi tiedusteltiin, millainen vaikutus tekijöillä, kuten Suomen EU-jäsenyydellä, Suomen osallistumisella kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin tai Suomen sotilaallisella liittoutumattomuudella on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen.

Tämän jälkeen kysyttiin muun muassa mielipiteitä Suomen puolustuspolitiikasta sekä Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan, siviilikriisinhallintaan sekä kehitysyhteistyöhön Afganistanissa. Lisäksi tiedusteltiin näkemyksiä sotilaallisesta yhteistyöstä Euroopan unionissa, Natossa sekä Pohjoismaiden kesken. Vastaajilta kysyttiin myös toimista, joihin kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi ryhtyä Syyrian tilanteen ratkaisemiseksi, kuten poliittisten keinojen hyödyntäminen, sotilaallinen väliintulo, humanitaarinen apu tai Syyrian sotaa pakenevien henkilöiden vastaanottaminen Suomeen. Lopuksi kysyttiin Suomeen kohdistuvan sotilaallisen uhkan todennäköisyydestä seuraavien 10 - 15-vuoden sisällä sekä suomalaisen yhteiskunnan varautumisesta tietoverkkoihin ja -järjestelmiin kohdistuneiden uhkien varalta.

Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, maakunta sekä talouden tuloluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.