FSD2944 ISSP 2013: kansallinen identiteetti III: Suomen aineisto

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka läheiseksi itsellesi tunnet...

Rengasta jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto.

asuinkuntasi?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin läheinen 1 421
Läheinen 2 575
Ei kovin läheinen 3 191
Ei lainkaan läheinen 4 30
En osaa sanoa 8 16
SYSMISS 10
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1233
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 1.94
keskihajonta 1.029

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.