FSD2944 ISSP 2013: kansallinen identiteetti III: Suomen aineisto

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka läheiseksi itsellesi tunnet...

Rengasta jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto.

Suomen?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin läheinen 1 564
Läheinen 2 546
Ei kovin läheinen 3 80
Ei lainkaan läheinen 4 8
En osaa sanoa 8 17
SYSMISS 28
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1215
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 1.70
keskihajonta .985

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.