FSD2944 ISSP 2013: kansallinen identiteetti III: Suomen aineisto

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka läheiseksi itsellesi tunnet...

Rengasta jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto.

Euroopan?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin läheinen 1 101
Läheinen 2 452
Ei kovin läheinen 3 468
Ei lainkaan läheinen 4 113
En osaa sanoa 8 60
SYSMISS 49
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1194
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 2.80
keskihajonta 1.424

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.