FSD2944 ISSP 2013: kansallinen identiteetti III: Suomen aineisto

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä seuraavista parhaiten kuvaa puolisosi tämänhetkistä tilannetta? Jos puolisosi on tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys- tai muun loman, palkattoman vapaan tai muun samankaltaisen syyn vuoksi, vastaa hänen tavanomaisen työtilanteensa mukaan. Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ansiotyössä (palkansaaja, yrittäjä, työssä oman perheen yrityksessä) 1 558
Työtön työnhakija 2 28
Koululainen, opiskelija (myös oppilaitoksesta lomalla olevat) 3 49
Harjoittelussa tai oppisopimuksessa 4 5
Pysyvästi työkyvytön 5 10
Eläkkeellä 6 201
Kotiäiti, koti-isä tai omaishoitaja 7 10
Varusmies- tai siviilipalveluksessa 8 3
Jokin muu 9 15
SYSMISS 364
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 879
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.58
keskihajonta 2.322

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.