FSD2944 ISSP 2013: kansallinen identiteetti III: Suomen aineisto

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka läheiseksi itsellesi tunnet...

Rengasta jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto.

asuinmaakuntasi?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin läheinen 1 212
Läheinen 2 560
Ei kovin läheinen 3 353
Ei lainkaan läheinen 4 59
En osaa sanoa 8 25
SYSMISS 34
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1209
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 2.34
keskihajonta 1.137

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.