FSD3053 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Honkanen, Johanna (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Kurlin, Ari (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Lammi, Kaisa (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö)

Asiasanat

akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, korkeakoulututkinnot, opiskelijat, tutkinnon suorittaneet, työelämä, työelämävalmiudet, työharjoittelu, työhönsijoittuminen, työkokemus, työllistyminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitetaan vuonna 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittumista erilaisilla työtilanteeseen, työhistoriaan ja työllistymiseen liittyvillä kysymyksillä. Sijoittumisseurantakysely on lähetetty kandidaateille, jotka ovat valmistumisen jälkeisenä vuonna suorittaneet enintään kymmenen opintopistettä, jotta kysely on voitu kohdistaa paremmin erityisesti työelämään siirtyneille kandidaateille.

Kyselyssä kartoitettiin aluksi vastaajien koulutus- ja tutkintotaustaa, esimerkiksi aiempia tutkintoja ja suunnitelmia maisterin tutkintoa koskien. Seuraavaksi kysyttiin kandidaattien työtilannetta valmistumisen jälkeen: montako kuukautta on ollut työttömänä tai työssä; millaista työtä on tehnyt ja mikä taho on ollut työnantajana. Kyselyssä tiedusteltiin myös kandidaattien työllistymiseen vaikuttaneita tekijöitä, kuten hakukanavia, eri taitojen ja kokemusten vaikutuksia työpaikan saamiseen sekä työllistymistä vaikeuttaneita asioita. Lopuksi kartoitettiin vielä vastaajien tyytyväisyyttä työhönsä ja Tampereen yliopiston opetustarjontaan, kandidaatin tutkinnon ja harjoittelujakson hyötyjä sekä yliopisto-opiskelun vaikutuksia erilaisiin työelämässä hyödyllisiin taitoihin.

Aineistossa on taustamuuttujina kandidaattitutkinto, koulutusala, tutkinto, yksikkö, aloitusvuosi luokiteltuna ja sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.