FSD3077 Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015

Tekijät

  • Vision Europe Summit. Bertelsmann Stiftung

Asiasanat

EU, hyvinvointipalvelut, hyvinvointivaltio, kustannukset, luottamus, sosiaalietuudet, sosiaaliturvamaksut, tulevaisuus, verotus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin luottamusta hyvinvointivaltion tulevaisuuteen sekä Euroopan unionin roolia sosiaalipolitiikassa ja sosiaalietuuksissa. Tutkimuksen toteutti Vision Europe Summit -yhteenliittymä, joka koostuu seuraavista asiantuntijaryhmistä, säätiöistä ja rahastoista: vuoden isäntäorganisaatio Bertelsmann Stiftung (Gütersloh) sekä Bruegel (Brussels), Calouste Gulbenkian Foundation (Lisbon), Chatham House (London), Compagnia di San Paolo (Turin), Jacques Delors Institute (Paris) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Helsinki).

Vastaajilta tiedusteltiin, miten hyvin he uskoivat julkisten hyvinvointipalveluiden ja sosiaalietuuksien täyttävän kansalaisten tarpeet vuonna 2050. Kysyttiin myös, miten nämä palvelut tulisi rahoittaa, jos nykyiset verot ja sosiaaliturvamaksut eivät riitä niiden ylläpitämiseen. Lisäksi tiedusteltiin mielipidettä hyvinvointivaltion palvelujen laadusta ja tulevaisuuden tavoitteista sekä Euroopan unionin roolista suhteessa kansallisiin hyvinvointijärjestelmiin.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, tuloluokka ja poliittinen suuntautuneisuus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.