FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä määrin koet seuraavat asiat riskeiksi tai epävarmuuden lähteiksi yhteiskunnassa?

Tartuntataudit ja sairauksien leviäminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Hyvin merkittäviä 1 1382
2 1161
3 681
4 216
Ei lainkaan 5 58
SYSMISS 76
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3498
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.97
keskihajonta .993

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.