FSD3175 Kuntoutustyöntekijät, vammaisasiakkaat ja vuorovaikutus 2006

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Notko, Tiina (Lapin yliopisto)

Asiasanat

identiteetti, kuntoutusohjaajat, kuntoutuspalvelut, leimautuminen (sosiologia), stigmat, vallankäyttö, valta, vammaisuus, voimaantuminen, vuorovaikutus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tutkittiin kuntoutustyöntekijöiden näkemyksiä vammaisuudesta sekä kuntoutusohjaajien työn merkityksiä ja vaikutuksia. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki sairaanhoitopiireille töitä tekevät kuntoutusohjaajat: keskussairaaloiden omat työntekijät ja ostopalveluna työtään tekevät.

Kysymyspaperin ensimmäisessä osassa pyrittiin selvittämään työtehtävien luonnetta: miten keskimääräinen työviikko jakautuu, millaisten asiakkaiden kanssa kuntoutusohjaajat työskentelevät sekä minkä mittaisia yhteistyöprosessit ovat. Aluksi tiedusteltiin välitöntä kuntoutusohjauksen asiakastyötä, kuten asiakkaiden tapaamisen tyypillistä kestoa ja asiakastapaamisten määrää kuukaudessa. Puolestaan välillisen asiakastyön laatua selvitettiin kysymällä yhteistyötahojen kanssa neuvottelemiseen, matkoihin, kurssien järjestelyyn ja koulutuksiin kuluvaa aikaa.

Kyselyn toisessa osassa keskityttiin asiakkaiden vuorovaikutussuhteisiin. Vastaajia pyydettiin kuvaamaan numeroasteikon avulla työssä näkemiään ja kokemiaan vuorovaikutussuhteiden laatua. Vastaajia pyydettiin arvioimaan (1) omaa ja asiakkaan, (2) asiakkaan ja perheenjäsenien sekä (3) asiakkaan ja palvelujärjestelmän vuorovaikutussuhdetta.

Taustamuuttujina olivat mm. sukupuoli, ikä (luokiteltuna), työkokemus ja koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.