FSD3223 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan?

Erilaiset tartuntataudit, epidemiat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin huonosti 1 17
Melko huonosti 2 117
Melko hyvin 3 572
Erittäin hyvin 4 267
Ei osaa sanoa 5 28
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1001
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.17
keskihajonta .731

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.