FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 163
maksimi 1.0
minimi 1.0
keskiarvo 1.000
keskihajonta .0000

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.