FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Koulu ja luokka:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Koulu A: Kohdeluokka 1 18
Koulu A: Vertailuluokka 2 9
Koulu B: Kohdeluokka 3 18
Koulu B: Vertailuluokka 4 15
Koulu C: Kohdeluokka 5 21
Koulu C: Vertailuluokka 6 18
Koulu D: Kohdeluokka 7 15
Koulu D: Vertailuluokat 8 27
Koulu E: Kohdeluokka 9 8
Koulu E: Vertailuluokka 10 14
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 163
maksimi 10
minimi 1
keskiarvo 5.50
keskihajonta 2.738

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.