FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Koulun jälkeen kotona / siellä, missä asun

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
en koskaan syö yhdessä muiden kanssa 1 11
syön harvoin yhdessä muiden kanssa 2 33
syön usein yhdessä muiden kanssa 3 73
syön aina yhdessä muiden kanssa 4 44
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 161
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 2.93
keskihajonta .867

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.