FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletko luokkakaverisi / luokkakavereittesi kanssa koulun jälkeen tai viikonloppuisin?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En koskaan. 1 11
Erittäin harvoin. 2 23
Joskus. 3 65
Erittäin usein. 4 56
Joka päivä. 5 6
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 161
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.14
keskihajonta .948

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.