FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oman luokkani oppilaat auttavat minua aina, jos tarvitsen apua (jos haluat, voit perustella tarkemmin):

Oman luokkani oppilaat auttavat minua aina, jos tarvitsen apua (jos haluat, voit perustella tarkemmin):

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä. 1 2
Eri mieltä. 2 5
Vaikea sanoa. 3 46
Samaa mieltä. 4 81
Täysin samaa mieltä. 5 27
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 161
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.78
keskihajonta .804

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.