FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Koulun opettajat ja muut työntekijät auttavat minua aina, jos tarvitsen apua (jos haluat, voit perustella tarkemmin):

Koulun opettajat ja muut työntekijät auttavat minua aina, jos tarvitsen apua (jos haluat, voit perustella tarkemmin):

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä. 1 2
Eri mieltä. 2 2
Vaikea sanoa. 3 24
Samaa mieltä. 4 91
Täysin samaa mieltä. 5 40
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 159
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.04
keskihajonta .754

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.