FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oman luokkani oppilaat eivät kiusaa tai syrji minua (jos haluat, voit perustella tarkemmin):

Oman luokkani oppilaat eivät kiusaa tai syrji minua (jos haluat, voit perustella tarkemmin):

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä. 1 1
Eri mieltä. 2 4
Vaikea sanoa. 3 16
Samaa mieltä. 4 59
Täysin samaa mieltä. 5 78
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 158
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.32
keskihajonta .808

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.