FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Koulun opettajat ja muut työntekijät eivät kiusaa tai syrji minua (jos haluat, voit perustella tarkemmin):

Koulun opettajat ja muut työntekijät eivät kiusaa tai syrji minua (jos haluat, voit perustella tarkemmin):

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä. 1 5
Eri mieltä. 2 2
Vaikea sanoa. 3 20
Samaa mieltä. 4 54
Täysin samaa mieltä. 5 81
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 162
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.26
keskihajonta .943

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.