FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kotikieleni on

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
suomi 1 106
ruotsi 2 0
venäjä 3 10
viro 4 7
somali 5 12
joku muu 6 28
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 163
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 2.40
keskihajonta 2.039

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.