FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Asuminen:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
asun aina samassa paikassa 1 133
asun vuorotellen kahdessa eri paikassa 2 26
asun vuorotellen monessa eri paikassa 3 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 163
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.21
keskihajonta .464

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.