FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Asun:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
äidin ja isän kanssa yhdessä 1 94
äidin kanssa 2 24
äidin ja hänen kumppaninsa kanssa 3 9
isän kanssa 4 1
isän ja hänen kumppaninsa kanssa 5 0
jonkun muun aikuisen kanssa 6 1
jotenkin muuten 7 4
SYSMISS 30
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 133
maksimi 7
minimi 1
keskiarvo 1.56
keskihajonta 1.221

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.