FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Asun vuorotellen (valitse molemmat paikat, joissa asut)

äidin kanssa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei mainittu 0 145
Mainittu 1 18
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 163
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo .11
keskihajonta .314

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.