FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Asun välillä (voit valita monta paikkaa, joissa asut)

isän ja hänen kumppaninsa kanssa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei mainittu 0 160
Mainittu 1 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 163
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo .02
keskihajonta .135

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.