FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin aikaan eli monelta useimmiten heräät arkipäivisin (maanantaista-perjantaihin)?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
klo 6:00 tai aikaisemmin 1 15
klo 6:15-7:00 2 71
klo 7:15-8:00 3 69
klo 8:15-9:00 4 6
klo 9:15-10:00 5 2
klo 10:15 tai myöhemmin 6 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 163
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.44
keskihajonta .763

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.