FSD3242 Amisbarometri 2017

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nurmikari, Elina (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus))
  • Saari, Juhani (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus))
  • Salminen, Tuukka (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus))

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatillinen koulutus, asuminen, hyvinvointi, koulutus, opetus, opiskelu, toimeentulo, tulevaisuudenodotukset, työelämä, työssäkäynti, valmistuminen, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Amisbarometri 2017 on tutkimus, jonka tavoitteena on saada kattavaa ja monipuolista tietoa Suomen ammattiin opiskelevista. Kyselyn keskeisiä teemoja ovat koulutukseen hakeutuminen, kokemukset opiskelusta ja opetuksesta, opintojen edistyminen, opiskelijoiden toimeentulo, näkemykset työelämästä ja tulevaisuudesta sekä opiskelijoiden hyvinvointi ja vapaa-aika. Kyselyaineiston toteutuksesta ovat vastanneet Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) tutkijat yhteistyössä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry:n edustajien kanssa. Tutkimusta on rahoittanut SAKKI ry, joka sai rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin vastaajien nykyisistä opinnoista kysymällä opiskellusta alasta, opintojen vaiheesta ja tutkinnon tyypistä. Seuraavaksi kartoitettiin koulutukseen hakeutumista. Vastaajilta kysyttiin muun muassa ammatillisen koulutuksen arvostuksesta perheen keskuudessa ja yläkouluaikaisten ystävien ja sisarusten nykyisestä opiskelutilanteesta. Lisäksi tiedusteltiin näkemyksiä yleisesti opiskeluun liittyvistä väittämistä. Esillä olivat myös nykyisiä opintoja edeltävä elämänvaihe sekä opintomenestys aiemmissa opinnoissa.

Seuraavana teemana kyselyssä oli kokemukset opiskelusta ja opetuksesta. Vastaajilta kysyttiin opiskeluun käytetystä ajasta ja nykyisten opintojen eri osa-alueiden, kuten lähiopetuksen, etäopetuksen ja työssäoppimisen määrästä opinnoissa. Opiskelijoilta kysyttiin lisäksi tuntemuksia itsestä opiskelijana, oppilaitoksesta saadusta opetuksesta ja ohjauksesta sekä yleisiä kokemuksia oppilaitokseen liittyen. Kyselyssä kysyttiin myös mahdollisista oppimisvaikeuksista. Opintojen edistymistä kartoitettiin kysymällä kokemuksia opiskeltuun alaan, nykyisiin opintoihin ja valmistumiseen liittyen. Edelleen kysyttiin opintoja hidastavia tekijöitä ja syitä opintojen keskeyttämisen harkitsemiseen. Vastaajilta tiedusteltiin myös ammattioppilaitoksessa opiskelemiseen liittyen ammatin tärkeydestä, ammatin arvostamisesta työelämässä sekä ammatillisen koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista.

Seuraavaksi kyselyssä kartoitettiin vastaajien työssäkäyntiä, asumista ja toimeentuloa. Vastaajilta kysyttiin työssä käymisestä opintojen aikana, vanhemmilta saadusta rahallisesta tuesta ja omasta koetusta taloudellisesta tilanteesta. Työelämää ja tulevaisuudenodotuksia tiedusteltiin kysymällä näkemyksiä valmistumisen jälkeisestä ajasta sekä työelämään siirtymisestä. Lisäksi kysyttiin jatko-opinnoista ja työelämätaidoista. Viimeisenä teemana kartoitettiin vastaajien hyvinvointia ja vapaa-aikaa kysymällä vastaajien kaveri- ja lähipiiristä, kokemuksista kiusatuksi tulemisesta ja seksuaalisesta häirinnästä, tyytyväisyyden tunteesta, päihteiden käytöstä ja harrastuksista.

Taustamuuttujina ovat muun muassa oppilaitoksen maakunta ja aluehallintovirasto sekä vastaajan ikäluokka, sukupuoli, äidinkieli, asumisaika Suomessa ja vanhempien työllisyystilanne ja koulutustausta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.