FSD3246 Vihkioikeuskysely 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Helander, Eila (Helsingin yliopisto)

Asiasanat

Jumala, avioliitto, avioliitto-oikeus, evankelis-luterilainen kirkko, kirkko (instituutio), kirkosta eroaminen, rekisteröity parisuhde, seksuaalivähemmistöt, sukupuolivähemmistöt, vihkiminen

Sisällön kuvaus

Kysely kartoitti suomalaisten suhtautumista evankelis-luterilaisen kirkon oikeuteen vihkiä pariskuntia avioliittoon sekä suhtautumista samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimiseen. Tutkimusta on rahoittanut Kirkkohallitus.

Kyselyn alussa tiedusteltiin, kuuluuko vastaaja kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Edelleen kartoitettiin tärkeimpiä syitä kirkkoon kuulumiseen. Myös kirkon toimintaan osallistumisesta sekä kirkosta eroamisen suunnittelusta kysyttiin.

Seuraavaksi esitettiin erilaisia väittämiä avioliittolakiin perustuvasta kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien vihkioikeudesta sekä avioliittolain vuoden 2017 muutoksesta, joka ei enää ota kantaa aviopuolisoiden sukupuoleen. Väittämissä puhuttiin mm. kirkollisen vihkimisen juhlavuudesta, siviilivihkimisestä, avioliiton siunauksesta ja kirkon vihkimisoikeudesta luopumisesta. Lisäksi kysyttiin, miten vaikuttaa vastaajan omaan kirkkosuhteeseen, jos kirkko päättää alkaa vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevan parin tai päättää edelleen vihkiä vain miehen ja naisen. Tiedusteltiin myös, tulisiko papilla tai seurakunnalla olla päätösvaltaa siihen, vihkiikö samaa sukupuolta olevia vai ei.

Lopuksi kysyttiin, onko vastaajan lähipiirissä ihmisiä, jotka kuuluvat avoimesti johonkin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tiedusteltiin myös, uskooko vastaaja Jumalan olemassaoloon sekä kuinka usein hän rukoilee ja lukee Raamattua.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ikä, suuralue, koulutustaso, ammatti, talouden elinvaihe, kotona asuvien lasten iät, talouden koko, tulotaso, asunnon tyyppi, toimiala, päätöksentekoon osallistuminen organisaation hankinnoissa, yrityksen liikevaihto ja henkilömäärä, asuinpaikka sekä puolue, jota vastaaja viimeksi äänesti.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.