FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Asiasanat

asenteet, kunnallispolitiikka, kuntavaalit, maakuntauudistus, poliittinen käyttäytyminen, politiikka, puolueet, sote-uudistus, vaalikampanjat, vaikuttaminen, viestintä, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin politiikkaan liittyviä asenteita, mielipiteitä ja käyttäytymistä vuoden 2017 kuntavaaleissa. Tutkimus on osa Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) hanketta ja se myös rahoitti tutkimusaineiston keräystä.

Aluksi kyselyssä kartoitettiin vastaajien kiinnostusta politiikkaa ja äänestämistä kohtaan sekä vaalikampanjoinnin ja kuntavaaliviestinnän seuraamisen tapoja ja määrää. Seuraavaksi kerättiin tietoja siitä, miten vastaajat saivat tietoa kuntavaaleista, puolueista ja ehdokkaista ja mitkä olivat vastaajille tärkeitä politiikkaan liittyviä asioita ja vaaliteemoja. Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien kiinnostusta valtakunnallisia ja paikallisia asioita kohtaan.

Tämän jälkeen vastaajien mielipiteitä ja tyytyväisyyttä demokratiasta, äänestämisestä, puolueista, hallituksesta ja eduskunnasta selvitettiin erilaisten väittämien avulla. Vastaajien vaikuttamisen määrää ja sen keinoja liittyen poliittisiin asioihin ja kuntapalveluihin selvitettiin mielipidekysymysten avulla. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien asenteita ja suhtautumista sote-uudistusta kohtaan.

Lopuksi kyselyssä kartoitettiin vastaajien poliittista aktiivisuutta, äänestämismotiiveja ja äänestämiskäyttäytymistä pyytämällä heitä arvioimaan erilaisten väittämien tärkeyttä heille itselleen. Kyselyssä selvitettiin myös puolue- ja ehdokasvalintojen syitä ja tärkeyttä.

Taustamuuttujina aineistossa ovat ikä, sukupuoli, erilaisia aluemuuttujia, koulutus, siviilisääty, työ- ja elämäntilanne, erilaisia ammattiryhmään ja -liittoon liittyviä muuttujia, toimiala, yhteiskuntaluokka, kotitalouden tulot, perherakenne, äidinkieli, kunnan asukasluku ja muuttuja siitä, työskenteleekö tai opiskeleeko vastaaja äänestyskunnassa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.