FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka kiinnostunut olet politiikasta?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan kiinnostunut 1 54
Vain vähän kiinnostunut 2 339
Jonkin verran kiinnostunut 3 982
Hyvin kiinnostunut 4 337
En osaa sanoa 5 3
SYSMISS 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1715
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.94
keskihajonta .724

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.