FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista kuntapolitiikkaa koskevista väittämistä?

Mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä kunnallispoliittisia kysymyksiä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 58
Jokseenkin eri mieltä 2 278
Jokseenkin samaa mieltä 3 1050
Täysin samaa mieltä 4 237
En osaa sanoa 5 84
SYSMISS 19
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1707
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.01
keskihajonta .797

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.