FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista kuntapolitiikkaa koskevista väittämistä?

Voin vaikuttaa oman kuntani asioihin äänestämällä kuntavaaleissa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 50
Jokseenkin eri mieltä 2 225
Jokseenkin samaa mieltä 3 879
Täysin samaa mieltä 4 512
En osaa sanoa 5 49
SYSMISS 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1715
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.17
keskihajonta .796

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.