FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista kuntapolitiikkaa koskevista väittämistä?

Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä kunnan-/kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 152
Jokseenkin eri mieltä 2 686
Jokseenkin samaa mieltä 3 569
Täysin samaa mieltä 4 242
En osaa sanoa 5 56
SYSMISS 21
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1705
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.63
keskihajonta .945

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.