FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista kuntapolitiikkaa koskevista väittämistä?

On ainakin yksi puolue, joka ajaa minun etuani kunnallispolitiikassa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 97
Jokseenkin eri mieltä 2 306
Jokseenkin samaa mieltä 3 750
Täysin samaa mieltä 4 329
En osaa sanoa 5 228
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1710
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.17
keskihajonta 1.051

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.