FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista kuntapolitiikkaa koskevista väittämistä?

Kunnan-/kaupunginvaltuutetut menettävät yleensä pian valituksi tultuaan kosketuksen äänestäjiin

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 88
Jokseenkin eri mieltä 2 538
Jokseenkin samaa mieltä 3 664
Täysin samaa mieltä 4 208
En osaa sanoa 5 210
SYSMISS 18
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1708
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.95
keskihajonta 1.064

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.