FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka kiinnostunut olit kuntavaaleissa…

Puolueiden valtakunnan tason kampanjoinnista

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan kiinnostunut 1 181
Vain vähän kiinnostunut 2 584
Jonkin verran kiinnostunut 3 707
Hyvin kiinnostunut 4 218
En osaa sanoa 5 11
SYSMISS 25
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1701
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.58
keskihajonta .867

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.