FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka kiinnostunut olit kuntavaaleissa…

Puolueiden kampanjoinnista omassa kunnassasi?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan kiinnostunut 1 138
Vain vähän kiinnostunut 2 455
Jonkin verran kiinnostunut 3 802
Hyvin kiinnostunut 4 305
En osaa sanoa 5 8
SYSMISS 18
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1708
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.76
keskihajonta .854

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.