FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

TV- ja radiokanavien muut verkkosivustot ja -palvelut

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 862
En kovinkaan paljon 2 613
Melko paljon 3 186
Erittäin paljon 4 21
En osaa sanoa 5 19
SYSMISS 25
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1701
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.66
keskihajonta .807

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.