FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

Sosiaalinen media internetissä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 860
En kovinkaan paljon 2 437
Melko paljon 3 288
Erittäin paljon 4 104
En osaa sanoa 5 12
SYSMISS 25
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1701
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.81
keskihajonta .973

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.