FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

Puolueiden ja ehdokkaiden lähettämät kampanjaviestit: esitteet, tekstiviestit, sähköpostit ja pikaviestit (esim. WhatsApp)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 931
En kovinkaan paljon 2 578
Melko paljon 3 148
Erittäin paljon 4 24
En osaa sanoa 5 23
SYSMISS 22
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1704
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.61
keskihajonta .812

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.