FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

Iltapäivälehdet verkkopalveluineen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 693
En kovinkaan paljon 2 690
Melko paljon 3 267
Erittäin paljon 4 40
En osaa sanoa 5 7
SYSMISS 29
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1697
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.81
keskihajonta .813

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.