FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

Ilmaisjakelulehdet verkkopalveluineen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 606
En kovinkaan paljon 2 740
Melko paljon 3 291
Erittäin paljon 4 42
En osaa sanoa 5 10
SYSMISS 37
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1689
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.88
keskihajonta .819

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.