FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

TV-kanavien valtakunnalliset uutis- ja ajankohtaislähetykset

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 229
En kovinkaan paljon 2 589
Melko paljon 3 665
Erittäin paljon 4 224
En osaa sanoa 5 3
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1710
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.52
keskihajonta .889

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.