FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

TV-kanavien alueelliset uutis- ja ajankohtaislähetykset

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 357
En kovinkaan paljon 2 680
Melko paljon 3 512
Erittäin paljon 4 147
En osaa sanoa 5 6
SYSMISS 24
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1702
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.27
keskihajonta .902

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.