FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

Valtakunnallisten radiokanavien lähetykset

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 754
En kovinkaan paljon 2 663
Melko paljon 3 237
Erittäin paljon 4 45
En osaa sanoa 5 6
SYSMISS 21
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1705
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.76
keskihajonta .813

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.