FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

Alueellisten radiokanavien lähetykset

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 852
En kovinkaan paljon 2 618
Melko paljon 3 185
Erittäin paljon 4 42
En osaa sanoa 5 6
SYSMISS 23
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1703
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.67
keskihajonta .793

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.